Ultrasonik ve Optik Dakik Sensör

Ultrasonik ve Optik Dakik Sensör

Navlun sırasındaki hacmi ölçmek, bir endüstri içindeki üretken optimizasyon yönetiminin çok önemli bir parçasıdır.
Navlun sırasındaki hacmi ölçmek, bir endüstri içindeki üretken optimizasyon yönetiminin çok önemli bir parçasıdır. Bugün şirketinizde kullanılan süreçlerin doğruluk ve güvenilirliği garanti etmek için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

OTOMATİK ÖLÇÜMÜN ENDÜSTRİYEL VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ

Endüstriyel hat süreçleri geçmiş yüzyıllarda icat edildiğinden, iç taşımacılık lojistiği de dahil olmak üzere üretimin her aşamasında insan katılımı her zaman olmuştur. Bunun sonucu, girdilerin ve hammaddelerin yanlış kullanımından kaynaklanan çok fazla potansiyel atık olmasına rağmen, makinelerden sorumlu yöneticinin bir noktadan (stoktan) diğerine (makine) giden kargo hacmine çok fazla dikkat etmesi gerekmemesiydi. Bu kontrolü yapan operatörlerin kendileriydi. Son yıllarda, bu tür bir dinamik o kadar derin bir şekilde gelişmiştir ki, yeni bir pazar çağı için yeni bir terim oluşturulmuştur: Endüstri 4.0 Bu senaryoda süreç verimliliğine odaklanan teknoloji, herhangi bir işletmenin rekabet gücünü ve üretken kapasitesini artırmak için otomasyonu içermiştir. Her zamankinden daha fazla, bugün bir endüstrinin, optimizasyon arayışında hassas otomasyonlu süreçleri kullanarak kapasitesini en iyi şekilde, kayıp, darboğaz ve israf etmeden yapması şarttır. Sonuçta, genişlemeyle büyümek yerine, bu yeni sektördeki başarı, üretimin sürdürülebilirliğine ve yeni taleplere uyum sağlama yeteneğine yakından bağlı.

HAREKETLİ YÜKLERİN HACMİNİ ÖLÇMENİN EN İYİ YOLLARI

Öncelikle, amaç hacim ölçümünü keşfetmek olduğunda konveyör bandını arabaya entegre etmeniz gerektiğini açıkça belirtmek önemlidir. Bu kombinasyon, belli zaman aralıklarında taşıma bandı tarafından geçen malzemenin alanını veya yüksekliğini ölçmeye yardımcı olmak için esastır. Tahmini hacme ulaşılabilmesi için bilgilerin taşıma hızı ile birleştirilmesi gerekir . Bu nedenle, bu ölçümü tek bir prizde yapamazsınız, çünkü koşu bandı sürekli hareket eder bir uçta biriken ve diğer yandan boşalan maddeler vardır. Belirli bir dönemde kaç metreküp malzeme taşındığını ölçmek için koşu bandı, araç ve sensörlerin entegre edilmesi gerekir. Birleştirildiğinde, makineden sorumlu kişiye bu adımın verimliliğini eksiksiz ve sürekli olarak gösteren, problem durumunda süreci izleyen ve daha da verimli olmak için nasıl geliştirileceğine dair göstergeler veren üç teknoloji vardır. bkz:

ULTRASONİK VE OPTİK DAKİK SENSÖR

Bu iki cihaz, kabaca yüksek hassasiyete ihtiyaç duymadan tahmin edilebilecek hacimler için önerilir. İkisi arasında farklı olan, üretim hattınızın koşullarına ve konfigürasyonuna bağlı olarak sadece bir uygulamadır. Genellikle bu kaba ölçüm, endüstrinin yalnızca minimum ve maksimum seviyeleri oluşturması gerektiğinde, yani koşu bandından geçen ürünlerin ne kadar yüksek olduğunu bu değerin sistemin düzgün çalışmasına izin verip vermeyeceğini pratik yaparak bilir. Bu durumlarda, nokta sensörü, önceden belirlenmiş zaman aralıklarında yüksekliği ölçer ve konveyör bandından geçen hacmi tahmin edebilir. Bir araba veya bir koşu bandı olsun çeşitli aralıkları toplayarak ve konveyörün hızını dikkate alarak yüksekliği birleştirmek gereklidir. Araçlarda konuşan sensörler, konveyör bantlarında olduğu gibi bunlara dahil edilebilir. Endüstri müdürü için, içeriğin, konumlandırılmış dakik sensörün minimum ve maksimum değerlerini iyi tolere edip etmediğini bilmek yeterlidir ve bu işlemin sıralanması için gerekli olduğu hacme sonuç verir.

PROFİL ÖLÇÜM SENSÖRÜ

Yöneticinin gerçekten doğru hacim ölçümleri yapması gerektiğinde, optik ve ultrasonik nokta sensörleri yeterli değildir. Bu tür bir çalışma için, profil ölçüm sensörleri tavsiye edilir. Bu cihaz, basit bir yükseklik ölçümünden daha karmaşık çalışır. Sensör sesi “görebilir” (ancak düzensiz) ve profilini ölçebilir. Varsayılan form ile endüstri standardı arasında bir uyumsuzluk olduğunda, problemin kontrolörüne otomatik olarak haber verir. Bu işlem programlanabilir zaman aralıklarında yapılır. Konveyör hızı ile ilişkili günlük ölçümlerin kombinasyonu, dönemdeki hacmi kaydedecektir. Her iki veriyi alan, kombinasyonu yapan ve kullanılabilir bilgiler üreten bir program tarafından işlenen matematiksel bir hesaptır.

HACİM ÖLÇÜMÜNDE UZMAN YARDIM İHTİYACI

Gördüğünüz gibi, bu otomatik işlemin potansiyelini tam olarak elde etmek için, tümleşik makineler, iyi konumlandırılmış sensörler ve aldığı bilgileri yorumlayabilen ve cevaplayabilen bir yazılım kombinasyonu gerektirir. Bu nedenle, sensör montajı konusunda uzman bir ortak firmanın katılımını ve ölçüm için en uygun parametrelerin tanımlanmasını her zaman öneriyoruz.  Mümkünse, bu verilerin doğruluğunu uzun süre garanti eden aktif bir destekle. Endüstri için ne kadar verimlilik otomasyonu yönetirse yönetin, elektronik gözler yalnızca israfı önlediklerinde ve yöneticinin optimizasyon fırsatlarını gösterdiklerinde bu yeni pazara bir işletme yönlendirir. Bu nedenle, navlun taşımacılığındaki hacim ölçüm ihtiyaçlarınızı arttırın, bu süreçte teknolojik uygulamanın adımlarını planlayın ve yatırımınızdan mümkün olan en yüksek getiriyi sağlayabilecek bir ortaklık arayın. Endüstriyel kontrolde otomasyon konusunda kim bahis kazanırsa, gelecekte konsolide etmek için öne çıkıyor.
Facebook
Twitter
LinkedIn