Dijital Enerji Dönüşümünde BT Enerji Ekipmanının Bilinmeyen Rolü

Dijital Enerji Dönüşümünde BT Enerji Ekipmanının Bilinmeyen Rolü

Dijital dönüşüm tüm dünyaya yayıldıkça yeni bir gerçeklik ortaya çıkıyor: taramadan verimlilik kazanımı temiz, güvenilir elektrik gücüne bağlı. Tüm bilgi işlem gücü elektrikle çalıştığından, elektrik enerjisi üreten, ileten ve dağıtan güç altyapısının istikrarı iş sürekliliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. En basit cihazlar bile mikroişlemcilerle donatıldığı için, cihaz zekasının büyümesi, bu tür artan bağlantıyı destekleyebilen temiz enerji ve elektrik altyapısına olan talebi arttırır. Aslında bilişim teknolojisinin (IT), 2035 yılına kadar enerji tüketimi üzerindeki etkisinin iki katına çıkacağı ve mutlak tüketim değerini dört katına çıkaracağı tahmin ediliyor. Bu hızlı büyüme nedeniyle, BT çözüm sağlayıcılarının çözümlerinde BT sistemlerinden daha fazlasını sunmaları gerekir - modern güç ve enerji bileşenleri sağlamaları gerekir. Başka bir deyişle, dönüşümü bekleyen yalnızca BT değildir; Kritik enerji ekipmanı yükseltmeleri de yapılmalı. Bu ikili dönüşüm yalnızca son kullanıcılara daha fazla güvenilirlik ve kullanılabilirlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yeni pazarlarda BT geliri yoğun fırsatlar satan şirketlere de sağlar. Bu yazıda, enerji ve BT güncellemelerinin dijital dönüşümü ve verimlilik kazanımlarını arttırmak için birlikte nasıl çalıştığını açıklayacağım. Egde teknolojisinin çalışma süresini temiz enerji nasıl yönlendirir? Edge Computing'in yükselişi, enerji ile IT arasındaki ilişkiyi iki önemli şekilde etkiliyor. Birincisi, kurulan ağlar giderek artan sayıda IP trafiğiyle sonuçlanan bağlı cihazları benimsedikçe, beraberindeki güç altyapısının, bir yerden bir yere seyahat eden artan veri hacimlerini sürdürmek için büyümesi gerekecektir. İkincisi, bu ağların son düğümleri (Edge Computing'in gerçekleştiği yerde) daha fazla bilgi işlem gücü gerektirdiğinden, BT sisteminin çalışma süresini ve iş sürekliliğini sürdürmek için istikrarlı bir güç altyapısı kritik hale gelir. Şirketler bu yeni dağınık BT ortamını nasıl yeterince destekleyebilir? Örneğin perakende mağazaların çoğu, bu sistemleri yönetmek için yerinde BT uzmanlarına sahip değildir. Çözüm, bakım için önleyici bir yaklaşım sağlayan uzaktan yönetim ve izlemedir. Bu şekilde, sistemlerin güvenilirliği ve verimliliği yerinde pahalı teknik bilgiye yatırım yapmak zorunda kalmadan sağlanabilir. Etkili uzaktan desteğin anahtarı basitleştirilmiş bir yönetim çerçevesidir. Hem BT hem de enerjiyi ele alan bir çerçeve uygulamak Perde arkasındaki entegre sistemlerin karmaşıklığı arttıkça, son kullanıcı deneyimini basitleştiren ve ürün katmanları, Edge Control, uygulamalar ve analitikler arasındaki bağlantıları destekleyen bir çerçeve oluşturmak şarttır. BT sistemlerinin desteklenmesine ek olarak, bu çerçeve bu katmanların güvenli bir sibernetik şekilde etkileşime girmesini sağlayan güç sistemlerini de dikkate almalıdır. Bu ihtiyaçları karşılamak için Schneider Electric, iş ortakları ve son kullanıcılar için dijital çözümler geliştirmek ve entegre etmek için açık bir platform sağlayan bir EcoStruxure ™ mimarisini geliştirmiştir. EcoStruxure, BT çözüm sağlayıcılarının endüstriyel sitelerdeki ve binalardaki yeni OT teknoloji pazarlarına hizmet eden Edge Computing dağıtımlarını desteklemelerini sağlayarak açıklık ve basitliği ön planda tutuyor. Bu mimari, ortakların ve tedarikçilerin ekosisteminin benzersiz müşteri gereksinimlerini karşılamak için birlikte çalışmasını kolaylaştırır. Örneğin, Schneider Electric, bulut tabanlı veri merkezi altyapı yönetimini (DCIM) gerçekleştirebilecek mikro veri merkezi çözümleri sağlamak için Hewlett Packard Enterprise ile işbirliği yapıyor. DCIM kullanarak, Edge çözümlerine sahip müşteriler, servis sağlayıcıların ve fiziksel altyapıyı, uygulama yazılımını ve BT ekipmanını yöneten satıcıların desteğini kolaylaştırabilir. Birlikte, bu çözümler, yerinde hiçbir deneyime ihtiyaç duyulmayan "silinmiş" bir uç yönetim deneyiminin vaadini yerine getirmeye yardımcı olacaktır. Basitlik ve zaman tasarrufu, yeni üretkenlik kazançları sağlar Taramadaki ilerlemeler sayesinde, Edge Computing daha yönetilebilir ve erişilebilir hale geliyor. Artık sahada Edge uygulamalarını çalıştıran yüzlerce mikro veri merkezini, yerel olarak yerel olarak yüzlerce kez değil, bulutta bir kez dağılan basit bir komutla güncellemek mümkün. Gelişmiş bir izleme si"stemi altında, sistem yöneticisi her bir mikro veri merkezinin yerini, spesifik konfigürasyonunu ve sistem bütünlüğünü bilir. Bazı durumlarda, yönetim sistemi bir eylem planı önerecek ve yerel bir Yönetilen Servis Sağlayıcı için servis biletleri üretecektir. Son uygulamalar, BT ve OT fiziki altyapısı ile birlikte, merkezi olmayan yerel personele daha hızlı yanıt verebilecek ve daha iyi kararlar verebilecek güç ve istihbarat sağlamak ve böylece kurumsal karlılığı arttırmak için tasarlanmıştır. BT iş bayilerimiz, entegratörlerimiz ve MSP'lerimizin birçoğu için, yeni bir son teknoloji fırsata satış yapmak için harcanan zaman, şimdi bir sunucuyu satmanın ötesinde ve ötesinde birkaç seviyeye hitap edebilir. Tam olarak entegre, bulut bağlantılı bir veri merkezi de bir çözüm olarak önerilebilir. Bu, hepsi bir arada güvenli rafta, hiper hesaplamalı hesaplama, işlem yazılımı, uzaktan izleme, güç dağıtımı ve güç koruması sunan önceden yapılandırılmış, önceden test edilmiş ve önceden entegre edilmiş çözümleri içerir. Dijital dönüşüm hepimizin iş yapma şeklini değiştiriyor. Enerji ve BT altyapısı arasındaki kritik bağı tanıyan şirketler, artan verimlilik, duruş sürelerinin azalması ve verimlilik artışının bir sonucu olarak gelişecektir.
Facebook
Twitter
LinkedIn