Ürün Ambalaj Etiketleri

Ürün Ambalaj Etiketleri

Üreticilerin dikkat etmesi gereken etiketleme önem teşkil eden bir ürün özelliğidir. Ürün ambalaj etiketleri ürün hakkında ve satıcı hakkında bilgiler taşır. Etiketleme ambalaj gibi marka için önem taşır. Aynı özelliklere sahip tüketicinin alabileceği konumda pek çok ürün bulunur. Bu nedenle etiketin dikkat çekici olması gerekir. Üründe en çok dikkat çeken etiket önemli bir yere sahiptir.

Etiketleme Türleri

Etiketleme türleri genel olarak 3 ana sınıfa ayrılır.

Marka Etiketi: Bir mala ya da bir ambalaja uygulanan marka ismidir.

Tanımlayıcı Etiket: Malın ürünün nasıl kullanıldığı, malın ürünün yapısı, bakım süreci, performansı, mal ürünün boyutu, ağırlığı ve içeriği başta olmak üzere ürünün kalite standartları ve ölçüleriyle ilgili etikettir. Ayrıca ürün içerikleri, üretim ve son kullanma tarihi, üreten firmanın ismi ve adresine dair bilgileri de içerir.

Derecelendirme Etiketi: Ürünün üretiminde eşit bir şekilde partileme yapılabilmesi için yararlanılan bir standarttır. Ürünün kalite derecesi ya da ölçüsünün belirli bir harf ile, sözcük ya da bir sayı ile belirlenip üzerine yapıştırılması için gereklidir.

Etiketin İşlevleri

Ürün ve marka tanımıtında rol oynar. Ürünün kalite derecesinin belirlenmesinde önemlidir. Haksız rekabete karşı satıcının korunmasını sağlar. Yasal olarak standart bilgileri verdiği için yasal zorunlulukların uygulanmasını kolaylaştırır. Tüketicinin aldatılmasını önler. Ürünün dikkat çekiciliği konusunda rol oynar, ürünün tutunmasını sağlar. Ürünün, ambalajın ve üreticinin hakkında bilgiler verip bilgilendirme görevi görür.

Üreticinin stok denetimi stok kontrolü gibi konularda iç kontrole yardımcı olur. Üretici, satıcı ve tüketici arasında bir haberleşme görevi görür. Üzerinde yer alan bilgilerinden dolayı tüm satıcı ve tüketiciler için kolaylık sağlar. Taklit ürünlerden korunmak konusunda önemli rol oynar. Tüketicinin güvenini sağlamak konusunda en büyük görevi görür. Kıyaslamaya olanak sağlar.

Facebook
Twitter
LinkedIn